Вхід

Реклама

План-конспект уроку з математики на тему: "Ділення десяткових дробів"
Написав Вчитель   
PDF Друк e-mail

Урок №101
Тема. Ділення десяткових дробів.
Мета: встановити правило ділення десяткового дробу на натуральне число; формувати вміння застосовувати це правило в різних ситуаціях ділення десяткового дробу на натуральне число.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань
Запитання до класу
Як називається числа а, b і с у запису a : b = c?
Як перевірити правильність рівності а : b = с?
Як знайти невідомий множник?
Як знайти невідоме ділене?
Як знайти невідомий дільник?
Як дізнатись, у скільки разів число а більше за число b?
Чому дорівнює частка: а : 1; а : а; 0 : а?
Обчисли: 0,3 · 4; 0,5 · 5; 0,5 · 2.
Знайди серед чисел пари рівних: 3,1; 3,01; 3,10; 1,05; 1,5; 10,5; 1,050.

II. Формування знань
Учитель пропонує учням розв'язати завдання.
Як знайти невідомий множник у рівнянні 4х = 1,2 ? Чи є коренем цього
рівняння число 0,3? 3,30?
(Невідомий множник дорівнює частці від ділення добутку на відомий множник: х = 1,2 : 4, зрозуміло, що х = 0,3, бо 4 · 0,3 = 1,2.)
Як знайти невідомий дільник у рівнянні 2,5 : х = 5? Чи є коренем цього
рівняння число 5; 0,5; 0,05?
(Невідомий дільник дорівнює частці від ділення діленого на частку:
х= 2,5:5, зрозуміло, що корінь х = 0,5, бо 0,5 · 5 = 2,5).
Учні разом з учителем доходять висновку:
1,2 : 4 = 0,3; 2,5 : 5 = 0,5.
Після чого переходять до розбору першого прикладу в підручнику (від ділення десяткового дробу на натуральне число «куточком» маємо:
4352 : 17 = 256, 43,52 : 17 = 2,56,
бо

Отже, можна сказати, що при діленні десяткового дробу на натураль­не число (кутком) можна:
ділити дріб на натуральне число, не звертаючи уваги на кому;
після закінчення ділення цілої частини діленого треба в частці поста­вити кому.
Після цього учні розбирають і записують у зошитах розв'язання кількох прикладів на ділення за складеною вище схемою.
Приклад 1.  8,68 : 7 = 4.   

Приклад 2.  169,6 : 8 = 21,2.

Після засвоєння загального правила розглядаються особливі випадки (ціла частина діленого менша від дільника або дорівнює 0; цифри діленого закінчилися, а 0 в остачі не отримано; натуральне число ділиться на нату­ральне).
Приклад 3.

Приклад 4.

Приклад 5.


Висновок. У будь-якому разі ділення десяткового дробу на натуральне число виконується майже так, як ділення натуральних чисел. Відміна лише в тому, що в частці треба на певному місці поставити кому і можна дописати нулі справа у дробовій частині.

III. Закріплення знань. Формування вмінь
Для кращого засвоєння алгоритму ділення десяткового дробу на нату­ральне число на уроці розв'язують лише вправи початкового і середнього рівня складності і кожний випадок ділення коментується. ^Зч На цьому ж уроці можна запропонувати учням розв'язати приклади на сумісні арифметичні дії з десятковими дробами та рівняння, розв'я­зання яких передбачає ділення десяткового дробу на натуральне число. Розв'язування вправ №№ 928; 929 (непарні); 931; 934 (1-3); 947.

IV. Підсумок уроку
Наприкінці уроку вчитель разом з учнями повторює алгоритм вико­нання дії ділення десяткового дробу на натуральне число і акцентує увагу учнів на тому факті, що ця дія, так само, як і додавання, віднімання і мно­ження десяткових дробів, зводиться, фактично, до однойменних дій, але з натуральними числами.

V. Домашнє завдання
п. 32, №№ 930; 935 (1-3); 948.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (urok_101.zip)urok_101.zip 11 Kb

Зв'язок з автором
Контактний телефон:
e-mail: teacher_007_2008@ukr.net
 

Не пропустіть

Завантаження панелі...